Siemens Healthineers Laboratory Diagnostics

Siemens Healthcare Diagnostics
 
Siemens Healthineers prisutan je diljem svijeta s preko 130.000 kupaca u više od 100 zemalja.

Blisko surađujući s laboratorijskim stručnjacima, kliničarima i bolničkim administratorima Siemens Healthineers pruža inovativne proizvode i rješenja koja transformiraju laboratorijsku dijagnostiku, unapređuju kliničke ishode i u konačnici, poboljšavaju skrb o pacijentu.

Široki spektar proizvoda i poboljšavanje radne učinkovitosti zadovoljit će potrebe laboratorija bilo koje veličine, i danas i sutra. Usluge automatizacije, informatike i servisa dodatno zaokružuju Siemensovu kvalitetnu ponudu.

Siemensova paleta uključuje: automatizaciju laboratorija, klinčku kemiju, hematologiju, testiranje na droge, koagulaciju, imunokemiju, dokazivanje zaraznih bolesti, ispitivanje proteina plazme, dijagnostiku šećerne bolesti, testiranje urina, mikrobiologiju, molekularnu dijagnostiku, pretrage uz krevet bolesnika.